Výzkum v NC3

NC3 hodlá přispět k rozvoji existujícího výzkumu a vývoje realizovaného v rámci zapojených výzkumných center a jeho silnější orientaci na praxi.

Aplikovaný a mezioborový výzkum

Výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti má již z podstaty mezioborový charakter, neboť tento obor v sobě spojuje technickáa organizační řešení, přičemž se předpokládá zaměření jak na vývoj bezpečného hardware a software a jejich aplikací, tak na mechanismy jejich bezpečnostního testování a certifikace. 

Produkty a služby v kybernetické bezpečnosti jsou navíc implementovány v konkrétních podmínkách různých průmyslových oblastí. Mezioborovost aktivit NC3 je tak prohloubena napojením na oblasti průmyslu zastupované průmyslovými členy NC3 a na témata NC3 definovaná radou TAČR.

Výzkum bude v tomto smyslu mít přesahy například do oblastí:

  • robotiky,
  • informatiky a kybernetiky pro společnost 4.0,
  • moderní energetiky,
  • dopravy a Smart City,
  • strojírenství pro 21. století,
  • či společenských dopadů technologických změn.

Tyto oblasti jsou v rámci NC3 reprezentovány průmyslovými členy centra, kteří se podílejí na realizovaném výzkumu a vývoji i na následné komercializaci a uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Spolupráce vybudovaná v rámci Centra NC3 má navíc dlouhodobý charakter, neboť v dynamicky se rozvíjejícím trhu kybernetické bezpečnosti vznikají stabilně nové výzvy a poptávka po state of the art produktech a službách.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info