Členové NC3

Členy NC3 jsou výzkumné instituce a podniky. Kromě nich s Centrem také spolupracují další subjekty, které v něm mají specifické role.