Organizační struktura NC3

Je inspirována špičkovou praxí na zahraničních pracovištích jako je centrum S2ERCNCCoE, či SBA research. Výsledkem je plochá organizační struktura s jednoduchými vazbami:

 • v čele centra formálně stojí Ředitel a Výkonný výbor,
 • hlavní rozhodovací pravomoc je v rukou Rady,
 • jako poradní orgán složený ze zahraničních odborníků funguje International advisory board.

Součástí podpůrných řídících stupňů centra je také komunikace mezi členy a podporovateli uzavřeného Memoranda o spolupráci.

Rada 

Je nejvyšším rozhodovacím orgánem centra. Určuje koncepční a strategické směřování a dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Rada je složena jak ze zástupců výzkumných organizací, tak ze tak ze zástupců odborné veřejnosti.


Předseda

 • doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. – nezávislý odborník kyberbezpečnost

Místopředsedové

 • Ing. Jan Gruntorád, CSc., CESNET, ředitel
 • Ing. Tomáš Kubala, MBA – ředitel Industry Cluster 4.0

​Členové

 • prof. Ing. Tomáš Hruška CSc., prorektor VUT
 • Ing. Ladislav Chodák – předseda Regionální hospodářské komory Brno
 • prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor MU
 • Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor ČVUT
 • Ing. Radim Kocourek – provozní ředitel Jihomoravského inovačního centra
 • Ing. Jiří Sedláček – ředitel Network Security Monitoring Cluster
 • Ing. Milan Šimek, Ph.D., ředitel v Sewio Networks, s.r.o.
 • Ing. Jaroslav Šmíd – náměstek NÚKIB
 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, VUT, děkan Fakulty informačních technologií
 • prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., MU, zástupce Fakulty informatiky
 • Tomáš Halva, jednatel společnosti Beckhoff Automation s.r.o.
 • Petr Odehnal, spoluzakladatel Grisoft, později AVG/AVAST

Tajemník

 • Mgr. Václav Stupka, Ph.D.

International advisory board

Je odborným poradním orgánem složeným ze zahraničních odborníků. Vyjadřuje se k odborným otázkám výzkumu, vývoje a technologického transferu, zpracová podněty k zaměření výzkumu, poskytuje konzultace výzkumníkům, a podílí se na rozhodování Rady. Činnost IAB posiluje mezinárodní relevanci a konkurenceschopnost NC3.

Členové

 • Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Tanja Zseby, vedoucí Institutu telekomunikací na Technické univerzitě Vídeň
 • Prof. Evgeny Kucheryavy, vedoucí laboratoře ET4NBIC (Emerging Technologies for Nano-Bio-Info-Cogno) na Technické univerzitě v Tampere
 • Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr – člen vědecké rady na SBA Research a profesor Vídeňské univerzity
 • Prof. Tal Zarsky – proděkan a profesor Univerzita Haifa
 • Prof. Dr. Ir. Aiko Pras – profesor Univerzity v Twente

Tajemník

 • prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Ředitel NC3

Řídí provoz centra. Vůči členům NC3 a Radě odpovídá za plnění programu NC3. Řídí pracovní tým NC3, který zajišťuje exekutivní výkon procesů centra - podpora členů, vnitřní procesy, vnější vztahy, ochrana duševního vlastnictví, komercionalizace výstupů a další.  

Ředitel
 • Roman Čermák, M.Sc., MBA

Výkonný výbor

Rozhoduje o nastavení procesních provozních záležitostí centra, navrhuje koncepční a strategické přístupy a projednává výroční zprávu centra.

Členové
 • Roman Čermák, M.Sc., MBA  – Fakulta Informatiky, Masarykova univerzita, ředitel CERIT
 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík – děkan FIT VU, za Fakultu informačních technologií a Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Ing. Jan Kořenek, Ph.D  – CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • Ing. Radek Holý, Ph.D. – ČVUT v Praze, prorektor pro řízení kvality
 • Ing. Martin Švéda  – UNIS, a.s.
 • RNDr. Pavel Minařík, Ph.D. – Flowmon Networks a.s.
 • Ing. Peter Honec, Ph.D. – CAMEA, spol. s r.o.
 • Ing. Stanislav Mikulecký, Ph.D. –  Unicorn Systems a.s.
 • Ing. Lukáš Přibyl  –  AXENTA a.s.
 • Mgr. Robert Němec, LL.M. –  PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 • Ing. Tomáš Kubala, MBA  – INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
 • Mgr. Vladimír Rohel  – Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
 • Ing. Zdeněk Forman, LL.M. –  Technické sítě Brno, akciová společnost
 • Ing. Martin Keprt, MBA  – EG.D, a. s.

Memorandum o spolupráci

Strany memoranda, kterými jsou:

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
 • Masarykova univerzita,
 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Regionální hospodářská komora Brno, 

se dohodly na spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Podporovateli memoranda jsou: 

 • Jihomoravský kraj,
 • Jihomoravské inovační centrum.

Účelem Memoranda je rozvoj vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti a spolupráce průmyslu s výzkumnými institucemi v uvedené oblasti. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info